6/15 | 06.04.06 09:06 | 1994-11 Andrzejki w Domu Dziecka Miechow