1/15 | 21.04.01 23:02 | 1997-09 Wreczenie odznak Nies Chetna Pomoc Miechow