1/12 | 28.12.06 18:28 | 2000-08 Swiatowy Zlot Harcerstwa Polskiego Gniezno-1