9/12 | 28.12.06 18:28 | 2000-12 Andrzejki Hufcowe Miechow