10/12 | 28.12.06 18:28 | 2000-12 Betlejemskie Swiatlo Pokoju Miechow