18/23 | 29.12.06 16:54 | 2002-11 Zebranie Kregu Instruktorskiego Miechow