1/23 | 06.04.06 08:33 | 2002-12 Betlejemskie Swiatlo Pokoju Miechow-2