19/23 | 29.12.06 16:54 | 2002-12 Betlejemskie Swiatlo Pokoju Miechow