5/38 | 29.12.06 19:39 | 2003-02 Obchody 140 Rocznicy Bitwy Miechowskiej Miechow-3