28/38 | 29.12.06 19:39 | 2003-11 Andrzejki hufcowe Miechow