1/50 | 29.12.06 19:40 | 2004-01 Kurs Druzynowych Raszkow