13/50 | 29.12.06 19:40 | 2004-04 Zjazd Choragwi Kielce-2