14/50 | 29.12.06 19:40 | 2004-05 Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Miechow