47/50 | 29.12.06 20:24 | 2005-06 Obchody dwusetnej rocznicy powstania Diecezji Kieleckiej Kielce-2