23/50 | 29.12.06 20:24 | 2005-09 Zobowiazanie instruktorskie Miechow