12/50 | 29.12.06 20:24 | 2005-12 Przekazanie Betlejemskiego Swiatla Pokoju Glodowka-2