15 września 1993 roku odbyła się pierwsza zbiórka reaktywowanej po latach przerwy w swej dzialalności 3 Drużyny Starszoharcerskiej imieniem generała Roberta Baden-Powella. Funkcję drużynowego objął druh podharcmistrz Adam Kania. Komendantem szczepu został Marcin Filipowicz. Pierwszą naszą imprezą był udział w Centralnym Zlocie Mlodzieży w Palmirach w dniach 20-24.10.1997. Przybocznymi drużynowego zostały druhny Magda Olchawa i Katarzyna Gibas obecnie obie w stopniu przewodnika. Szybko ruszyliśmy na podbój harcerskiego świata.
Zespół Gryf Już w kwietniu 1994 roku zespół "Gryf" reprezentujący naszą drużynę, piekę nad którym sprawował Mirosław Czekaj, zajął 3 miejsce w harcerskim festiwalu młodzieży szkolnej. W czerwcu tego roku zostaliśmy współorganizatorami Pierwszego Harcerskiego Rajdu Kościuszkowskiego odbywającego się w 200-setną rocznicę Insurekcji. Gościem zlotu rajdowego w Racławicach był Naczelnik ZHP Ryszard Pacławski. Potem Rajd Świętokrzyski, obóz i biwaki.
Kolejny rok harcerski 1994/95 przynisł dalsze działania. Rok ten można nazwać szkoleniowo-artystycznym. Występy zespołu Gryf przeplatały się z udziałem w uroczystościach, zbiórkami i szkoleniami w Sielpi. W szkoleniach z naszej drużyny stale uczestniczyły: Monika Grosicka, Anna Zdechlik, Agnieszka Włosowicz i Joanna Krochmal. W tym też roku druhna Monika Grosicka została drużynową próbnej drużyny starszoharcerskiej, która wkrótce przekształciła się w 22 DSH. Przybocznymi 3 DSH zostały mianowane Agnieszka Włosowicz i Joanna Krochmal. Zlot w Zegrzu Po raz pierwszy 3 DSH organizuje wieczór andrzejkowy dla wychowanków Państwowego Domu Dziecka w Miechowie. Po dość problematycznym finale kursu drużynowych patent drużynowego uzyskała Anna Zdechlik, a ukończenie kursu Joanna Krochmal i Agnieszka Włosowicz. Zaś zespół Gryf wygrywa Najpierw eliminacje w Miechowie, potem finał w Kielcach na Spotkaniach z Kulturą. Jeszcze puchar dla 3 DSH za zwycięstwo w 2 Rajdzie Kościuszkowskim oraz nominacja wraz z 82 DH na Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego - ZEGRZE 95. Tam wspaniała harcerska przygoda i sukcesy w festiwalu piosenki (2 miejsce) i grze terenowej (5 miejsce).

Kolejny rok pracy 1995/96 to zmiany w drużynach. Funkcje drużynowej 3 DSH przejmuje Ania Zdechlik, która wraz z Moniką Grosicką składa 30.09.1995 zobowiązanie instruktorskie i otrzymuje stopień przewodnika. Asia Krochmal i Agnieszka Włosowicz zostają przybocznymi w gromadzie zuchowej. Zespół Gryf uczestniczy w festiwalu BUMERANG w Warszawie. Na zjeździe Hufca Miechów prowadzimy obsługę komputerową. Znów jak od 3 lat roznosimy ogień betlejemski. W ramach akcji "Woda jest życiem" badamy stan wód okolic Miechowa i zdobywamy pierwszą kategorię na Rajdzie Świętokrzyskim. Po obozie harcerskim pełniące na nim funkcje przybocznych Agnieszka Włosowicz i Asia Krochmal wypełniają ostatnie zadania i otrzymują stopnie przewodnika. Były drużynowy 3 DSH Adam Kania uczestniczy w Konferencji Harcmistrzowskiej w Wetlinie nt. społecznej roli harcmistrzów.

Wrzesień 1996 roku rozpoczyna się od zorganizowania wystawy dorobku harcerskiego w Liceum Ogólnokształcacym w Miechowie podczas obchodzonej uroczystości 80-lecia tej szkoły. To także rok zmian personalnych. Drużynowym 3 DSH ponownie zostaje Adam Kania. Dotychczasowe przyboczne przejmują prowadzenie drużyny harcerskiej powstałej na bazie gromady zuchowej, z którą dotąd pracowały. Nową przyboczną zostaje Marta Manterys. Zastępowymi Magda Jeżów i Małgorzata Piwowarczyk. Funkcyjni uczestniczą w kursie organizowanym w Sielpi. Do drużyny przychodzą nowi członkowie zastepując odchodzących maturzystów. Odbywają się zbiórki i imprezy.
BIWAK W BUSKU Szczególnie udany jest biwak w Busku zorganizowany dla drużyn z Miechowa i Buska dzięki inicjatywie i pomocy druhny hm. Teresy Leszczyńskiej. Sukcesem kończy się także nasz udział w 4 Ogólnopolskim Rajdzie Kościuszkowskim, odbywanym znów, podobnie jak pierwszy w obsadzie krajowej.
Jeszcze udział drużynowego w Kursie Kadry Kształcącej na Głodówce. Publikacje o nas w "Czuwaj", Akcja Pomocy dla Powodzian, w którą mocno się angażujemy. Sześć osób z naszego szczepu otrzymuje rozkazem Naczelnika odznakę "Nieść chętną pomoc" Kurs instruktorski w Choczewie, w którym uczestniczą Marta Manterys, Gosia Piwowarczyk, Magda Jeżów, Agnieszka Reguła i Patrycja Konieczna

We wrześniu 1997 roku Szczepową zostaje Karina Żak z 22 DSH, zastępcą Jola Deńca z 3 DSH a kwatermistrzem szczepu Agnieszka Reguła. Kończymy zadanie hufcowe opracowując przewodnik po kapliczkach ziemi miechowskiej. Pomagamy w organizowaniu nowej drużyny w naszym Liceum. Prowadzimy zbiórki-warsztaty dotyczace pracy z grupa. Realizujemy cztery otwarte proby przewodnikowskie i trzy znaki służb.
ZLOT W TUNELU We wrześniu przyboczna Marta Manterys organizuje biegi patrolowe dla zuchów i harcerzy podczas Zlotu Hufca w Tunelu. Drużynową 22 DSH zostaje Dorota Manterys. Kontynuujemy współpracę z 55 DH działającą przy Panstwowym Domu Dziecka organizując między innymi wspólną wieczornicę andrzejkową. Jola Deńca wraz z Patrycją Konieczną organizują i prowadzą drużynę młodszoharcerską przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Miechowie. Ponieważ wiekszość 3 DSH to informatycy zakładamy własną stronę internetową, na której macie przyjemność gościć. W grudniu drużynowy 3 DSH uczestniczy w Zjeździe ZHP. 17 grudnia w skałd delegacji Chorągwi odbierającej Ogień Betlejemski w Kościele Mariackim w Krakowie wchodzą: A. Łysek, J. Winiarska, J. Deńca, M. Piwowarczyk. realizujemy także zadania Odznaki Chorągwianej "Jodła" 19 grudnia roznosimy Światło Betlejemskie do szkół instytucji i urzędów Miechowa. W tym też dniu odbywa się w szczepie uroczyste przyrzeczenie.
Biwak w Słaboszowwie styczeń 98 Uczestniczymy w biwaku w czasie ferii, którego przygotowaniem zajmuje się młodzieżowy krąg instruktorski, którego większość stanowia członkowie naszych drużyn. Tam składają zobowiązanie instruktorskie i otrzymują stopień przewodniczki Marta Manterys i Gosia Piwowarczyk. Organmizujemy następnie wieczornicę dla wszystkich drużyn starszoharcerskich hufca.
Gwieździsty Zlot Domów Dziecka woj. kieleckiego maj 98 W maju organizujemy grę miejską dla uczestników Zlotu Gwiaździstego Domów Dziecka. Następnie jedziemy na Rajd Świętokrzyski na trasę 5, gdzie zdobywamy pierwszą kategorię. Członkowie drużyn współorganizuję V Rajd Kościuszkowski. W maju powstaje kolejna drużyna zorganizowana przez naszych instruktorów a dokładnie przez Gosię Piwowarczyk i Agnieszką Regułę, która działa przy Szkole Podstawowej w Gołczy. Podczas wakacji Marta Manterys i Gosia Piwowarczyk pełnią funkcję drużynowych na obozie w Międzywodziu, gdzie wypoczywa duża część naszej drużyny - pełniąc najczęściej funkcje przybocznych.
W czasie akcji letniej funkcje drużynowych pełną również instruktorzy wywodzący się z naszych drużyn: pwd.M.Grosicka, pwd.J.Krochmal, pwd.M.Olchawa, dh.A.Krzyworzeka.

Rok szkolny 1998/99 rozpoczęliśmy efektownie. W dniach 18-20 września zorganizowaliśmy Rajd Ekologiczny Szczepu, w którym udział wzięło 60 osób. Zaprosiliśmy na tę imprezę także dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej w Mostku. Ciekawe zajęcia i sprzatanie świata poprowadzili: A. Łysek, P. Konieczna, J. Winiarska, M. Jeżów, A. Domagała, M.Madejska, A. Zielińska, B. Jędras, M. Bertek, A. Rolka, M.Janus, J. Deńca. Uzcestniczyliśmy tydzień pózniej w PZHS Chorągwii. Jak co roku urządziliśmy wieczór andrzejkowy dla dzieci z domu dziecka. W czasie ferii wspólnie z namiestnictwem organizowaliśmy biwak w Racławicach
FAMILIADA Potem 3 DSH zrobiła wieczornicę ze wspaniałą FAMILIADĄ. Następna impreza to kolejny biwak ekologiczny w Mostku z poprowadzonymi dla miejscowych dzieci zajęciami i zdobywanie OSO.
RAJD śWIĘTOKRZYSKI 99 W maju kolejny raz wyruszyliśmy na trasę Rajdu Świętokrzyskiego zdobywając I kategorię na najliczniejszej V trasie której komendantem był harcmistrz Tomek Łebek. Jeszcze udział w festynie integracyjnym z dziećmi niepełnosprawnymi oraz pomoc w organizowaniu Dni Miechowa i zaczynają się wakacje.
Obóz w Międzywodziu 1999 Na obóz w Międzywodziu wyjeżdża 5 przybocznych z 3 DSH i 5 z 22 DSH oraz drużynowi 3 i 22. Kolejny raz na obóz jedzie pwd Monika Grosicka - instruktorka, która pracę rozpoczęła w naszym szczepie. Na obozie w Miedznej są przybocznymi Justyna Domagała i Dorota Kurpios.
Rok harcerski 1999/2000 zaczął się od wspaniałego biwaku dla pierwszaków zorganizowanego Biwak w Zaryszynie 1999 w Szkole Podstawowej w Zaryszynie przez 22 DSH. Bawiliśmy sie jak widać znakomicie wraz z księdzem kapelanem. Tydzień wczesniej przedstawiciele 3 DSH odebrali dyplom i znaczki srebrnej odznaki chorągwianej "Jodła".
W listopadzie 3 DSH zorganizowała andrzejki dla wychowanków Domu Dziecka a 22 dla Przedszkola nr 1 Dorota Kurpios została drużynową 91 Drużyny Harcerskiej im. M.Skłodowskiej Curie, którą dotąd prowadziła Joanna Winiarska. Jak zwykle w grudniu roznosiliśmy Swiatło Pokoju. W tym roku po raz pierwszy dostarczyliśmy go parafii w Gołczy. 22 grudnia otrzymaliśmy także nominację na ŚZHP Gniezno 2000. Na przełomie stycznia i lutego zorganizowaliśmy biwak w Kozłowie, w lutym akcję promocji zdrowej żywności "Marchewka". Akcja Marchewka 2000 a także byliśmy współorganizatorem turnieju gier komputerowych w którym brało udział ponad 40 zawodników.

3.03.2000 - Od tej pory wprowadzamy na naszej stronie zapis wydarzeń z podaniem dokładnych dat.
22.03.2000 - Adam Kania i Agnieszka Zielińska - drużynowa 22 DSH uczestniczą w Warszwie w konferencji "Młodzież wobec wyzwaź polityki prorodzinnej", w której udział biorą m.in. premier Jerzy Buzek, minister Jerzy Kropiwnicki i rektor KUL x.Andrzej Szostek
24.03.2000 - Przygotowujemy w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie drogę krzyżową
25.04.2000 - Anna Okrzes z 22 DSH odbiera w Lelowie zdobyte odznaki chorągwiane "Jodła" Członkowie drużyn zdobywali w tym roku złotą srebrną i brązową Odznakę Choragwianą "Jodła".
3.05.2000 - Bierzemy udział jako delegacja Szczepu "Gryf" w obchodach Święta rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja wystawiając na tę uroczystość drużynę sztandarową.
5-7.05.2000 - Dorota Kurpios i Justyna Domagała uczestnicza w Sieli w szkoleniu z profilaktyki uzależnień
19-21.05.2000 - Biwak w Raszkowie grupy "Gniezno 2000". Przedstawiamy tam inscenizację "Historia kilku kropelek" jako ilustrację zadań programu "Woda jest życiem"
1-3.06.2000 - Zastęp złożony z harcerek z 22 i 3 DSH pod opieką Doroty Manterys bierze udział w Rajdzie Świetokrzyskim - trasa 5
18.06.2000 - Spotyka się ekipa wyjeżdżająca do Gniezna. Od PZU i od UMiG w Miechowie otrzymujemy podkoszulki dla naszej ekipy
2-12.08.2000 - Uczestniczymy w Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego, tworzymy w Gnieździe Kieleckim samodzielny biwak. Z naszej szczepu jest 22 osóby.
22.08.2000 - Spotkanie po Zlocie w Gnieźnie. Robimy sobie "pakietowe" jedzenie i wspólnie wspominamy oglądając zdjęcia z Bednar
25.08.2000 - Pracujemy przy stworzeniu druków dla miechowskiej stacji Caritas
8,9.09.2000 - Przedstawiciele szczepu: Agnieszka Zielińska, Gosia Koczwara i Adam Kania uczestniczą w Biwaku w Raszkowie odbierając zdobyte w Gnieźnie srebrne odznaki zlotowe. Uczestniczą też w honorowym krwiodawstwie w Szczekocinach.
22-24.09.2000 - Anna Pardała, Agnieszka Mucha, Magda Bertek, Marta Mantarys, Joanna Krawiec, Anna Rolka uczestniczyły wraz z prowadzonymi przez siebie drużynami w Rajdzie Szlakiem Partyzantów Ziemi Miechowskiej. Biwak odwiedzją przedtawiciele szczepu Jola Deńca, Krzysztof Gajos i Adam Kania.
29.09-1.10.2000 - Biwak Szczepu Gryf w Pogwizdowie. Komenda Rajdu: Małgorzta Koczwara - komendantka, Agnieszka Zielińska z-ca d/s programowych, Anna Rolka - kwatermistrzyni, Michał Janus z-ca d/s organizacyjnych, Piotr Musiał - oboźny. Jest to impreza integracyjna skierowana do pierwszoklasistów. Bierze w nim udział ponad 40 osób. Po raz pierwszy w roli opiekuna pojawia się Tomasz Jędrychowski.
Początek strony 29.10-1.11.2000 - Porządkujemy groby powstańców z 1863 roku oraz groby żołnierskie. Zapalmy znicze a delegacje harcerskie składają wiązanki na grobach będących pod opieką Gminy a także na grobie druha harcmistrza Jan Dutkiewicza.
3-4.11.2000 - Gościmy w Sielpi na wyjazdowym posiedzeniu funkcyjnych szczepu i delegatów drużyn. Powołujemy nowych drużynowych w miejsce ustępujących. Nową drużynową 3 DSH zostaje Dorota Kurpios a 22 DSH Anna Pardała odpowiednio przybocznymi Justyna Domagała i Agnieszka Mucha. Kwatermistrzem Szczepu zostaje Marika Krochmal a Chorążym Piotr Musiał. W wyjeździe uczestniczy 15 osób. Dzięki uprzejmości Komendanta Ośrodka Piotra Prokopa możemy także postrzelać z łuków. Niestety nie udaje się wybrać Komendanta Szczepu.
11-13.11.2000 - Uczestniczymy w powiatowych i szkolnych obchodach Święta Odzyskania Niepodległości. W uroczystej mszy 11 listopada uczestniczy drużyna sztandarowa Szczepu w liczbie ponad 20 osób.
29.11.2000 - 3 DSH organizuje andrzejki dla dzieci z Domu Dziecka i Ogniska Środowiskowego. Wspólna zabawę i wróżby przygotowane przez "starych" i nowych członków drużyny upiększają wspaniałe stroje wróżek i wróżów.
1.12.2000 - Uczestniczymy w hufcowych andrzejkach, na których przyrzeczenie składają harcerze z drużyn prowadzonych przez harcerki z naszego szczepu Anię Pardałę i Joannę Krawiec.
5.12.2000 - Rozpoczyna się Kurs Drużynowych Harcerskich przy KH w Miechowie. Komendantem kursu jest Adam Kania, zastępcą Agnieszka Zielińska. Biorą w nim udział przedstwiciele 22 DSH Anna Pardała, Agnieszka Mucha, Piotr Musiał, Paweł Migas, Grzegorz Domagała, Joanna Krawiec oraz członkowie 3 DSH Simona Stano, Marta Waligóra, Dorota Kurpios i Justyna Domagała. Na pierwszych zajęciach omawiamy podstawy metody harcerskiej.
8-9.12.2000 - Nocne marsze na azymut i ćwiczenia w posługiwaniu sie mapą. To kolejna odsłona kursu drużynowych. Noclegi w Strzeżowie i w Pstroszycach. Pomocą służą jak zwykle instruktorzy szczepu tym razem Tomasz Jędrychowski i Krzysztof Gajos.
15-17.12.2000 - Adam Kania prowadzi zajęcia z budowy stron internetowych w HODI w Sielpi. Uczestniczy w nim Dorota Kurpios.
21.12.2000 - Roznosimy Betlejemskie Światło Pokoju. Harcerze ze szczepu dostarczają go między innymi do Starostwa Powiatowego PZU S.A., Ruchu S.A., Domu Dziecka, Liceum Ogólnokształcącego, Sadu, Prokuratury, powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Redakcji Wieści Miechowskich i do proboszcza Parafi Gołcza. Wieczorem spotykamy się na wspólnym opłatku.
23.02.2001 - W lokalu Komendy Hufca odbyła się wieczornica z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Uczestniczyły w niej drużyny harcerskie i gromady zuchowe. Na imprezie był obecny wiceburmistrz Miechowa Zbigniew Mucha. Niestety uczestniczyło w niej tylko kilku instruktorów.
16.02.2001 - Zobowiązanie instruktorskie na Biwaku w Kozłowie składają Anna Pardała, Anna Rolka i Dorota Kurpios otrzymując stopnie przewodnika rozkazem Komendanta Hufca L1/2001.
15-17.02.2001 - Organizujemy biwak w Kamionce. Komendantką jest Dorota Kurpios zastępcą Anna Pardała, kwatermistrzem Justyna Domagała, oboźnym Michał Janus. Siedem osób z 22 DSH składa na nim Przyrzeczenie Harcerskie. Po przeprowadzeniu regulaminowych konkurencji przyznajemy OSO. Trzy osoby otrzymują złote odznaki - Michał Janus, Tomasz Jędrychowski i Krzysztof Gajos. Przyznane zostają też odznaki srebrne, które otrzymują Karolina Zielińska, Jolanta Ostrowska, Piotr Musiał, Piotr Książek i Krzysztof Kmita. M.Orda, A.Król, A.Pawlik, T.Uchto, P.Dunal i T.Micyk zdobywają odznaki brązowe. Podczas biwaku odbywają się ponowne wybory Komendanta Szczepu. Zostaje nim podharcmistrz Adam Kania.
13.02.2001 - Odbywa się próba założenia kręgu instruktorskiego przy Szczepie. Krąg ma skupiać instruktorów, którzy uczęszczali kiedyś lub pracowali w LO.
05-10.02.2001 - Dorota Kurpios i Marta Waligóra uczestniczą w kursie drużynowych starszoharcerskich w Sielpi. Dorota zdobywa na tym kursie patent drużynowego.
04-10.02.2001 - Justyna Domagała, Anna Pardała i Adam Kania uczestniczą w kursie ratowników medycznych w Sielpi. Komendantką kursu jest pwd. Magdalena Stankiewicz, która prowadzi go wraz z pwd. Tomaszem Chruścikiem
30.01.2001 - Organizujemy akcję "Rzuć palenie". Na ulicach Miechowa patrola harcerskie częstując cukierkami rozdaja ulotki zachęcające do rzucenia palenia.
4.01.2001 - Żegnamy na 6 miesięcy naszego instruktor Krzysztofa Gajosa, który rozpoczyna swą służbe w Wojsku Polskim. Będzie ją odbywał w bliskim sercom harcerzy Zegrzu.
30.03.2001 - Kolejne spotkanie Kursu Drużynowych prowadzonego przy Komendzie Hufca. Na tym spotkaniu omówione zostały regulaminy musztry i ceremoniału, odznak i oznak oraz regulamin mundurowy.
20.03.2001 - Odbywa się komenda szczepu, na której przyjmujemy strategię dalszej działalności. Podejmujemy decyzje o udziale w rajdach Gryf, Kościuszkowskim i Świętokrzyskim. Rozpoczynamy także przygotowania do akcji letniej.
6.04.2001 - Na spotkaniu Kursu Drużynowych odbył się test wiedzy teoretycznej. Od tej pory uczestnicy znają swoje mocne i słabe strony. Kolejne spotkanie to biwak 20.04.2001, na którym zapdną decyzje o ukończeniu kursu. Podczas zajęć komendant hufca zapoznał harcerzy z koncepcją zorganizowania kursu funkcyjnych podczas obozu w Miedznej Murowanej.
20.04.2001 - W Szczekocinach odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika harcerskiego. Wśród zaproszonych gości byli miedzy innymi przewodnicząca ZHP M.Hrabowska i ks. biskup K.Ryczan. W imprezie uczestniczył poczet sztandarowy hufca wystawiony przez nasz Szczep w składzie: A.Król J.Krochmal i T.Uchto. Podczas uroczystości Komandant Hufca Leonard Mazur został odznaczony odznaką "Za Zasługi dla Kieleckiej Chorągwi ZHP".
27.04.2001 - Odbywa się pożegnanie klas IV w LO. Ósemka harcerzy ze szczepu dostaje pamiątkowe dyplomy i upominki. Wręczyli je Tomasz Jędrychowski i Agnieszka Mucha. Bliższe informacje o naszych absolwentach znajdziecie na stronie im poświęconej.

27-29.04.2001 - Przedstawiciele naszego szczepu Dorota Kurpios, Justyna Domagała i Anna Pardała uczestniczą w Szczecinie w rajdzie "Gryf".
27-28.04.2001 - Adam Kania uczestniczy w konferencji komendantów hufców w Sielpi. Poruszane są także sprawy zmian w statucie, którymi ma się zająć najbliższy Zjazd.
11.05.2001 - W biegu podsumowującym zdobywanie stopnia tropicieli i wywiadowcy uczestniczyli harcerze z 3 i 22 DSH. Po wykonaniu zadań praktycznych kandydaci musieli rozwiązać trudny test teoretyczny. Wyniki jeszcze nie znane.
15.05.2001 -odbyło się posiedzenie namiestnictw działających przy Komendzie Hufca. Nowym Namiestnikiem Starszoharcerskim została wybrana druhna samarytanka Justyna Domagała.
18-20.05.2001 - Ekipa dziewięciu osób reprezentująca szczep uczestniczy w VIII Harcerskim Rajdzie Kościuszkowskim. Zobowiązanie instruktorskie podczas tej imprezy składają członkowie naszych drużyn: Agnieszka Mucha, Joanna Krawiec, Tomasz Jędrychowski i Krzysztof Gajos otrzymując jednocześnie stopnie przewodnika.
25.05.2001 - Komendant Szczepu ZHP "GRYF" w Miechowie

Rozkaz L. 1/2001
Zwolnienia
Zwalniam z funkcji zastępcy komendanta szczepu druhnę przewodnik Annę Rolkę
Zwalniam z funkcji chorążego druha ćwika Michała Janusa
Zwalniam z funkcji kwatermistrza druhnę przewodnikAgnieszkę Zielińską
Wszystkim zwolnionym serdecznie dziękuję za pracę na piastowanych stanowiskach.
Mianowania
Mianuję zastępcą komendanta Szczepu ZHP "Gryf" druha przewodnika Tomasza Jędrychowskiego.
Mianuję kwatermistrzem Szczepu druhnę tropicielkę Marikę Krochmal
Mianuję Chorążym Szczepu druha wywiadowcę Piotra Musiała
Przyznaję sprawność łazika druhnom: M.Krochmal, J.Krochmal, A.Mucha, A.Pardała, D.Kurpios, D.Syrek, M.Orda, E.Soczówka.
( - ) Adam Kania phm

26.05.2001 - Dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Miechowie i pomocy informatyka powiatowego pana Ireneusza Patyka otrzymaliśmy w miechowskiej domenie adres dla naszej strony: www.zhp.miechow.pl
31.05-3.06.2001 - Uczestniczymy w 43 Harcerskim Rajdzie Świętokrzyskim Ekipa składa się z 17 osób. Bawimy się wspaniale i mimo tego że komendant 5 trasy Tomek Łebek zapomniał o dyplomie dla nas to i tak go lubimy. Mamy okazję przetestować wspaniały namiot z salonem i sypialniami mieszczący w sumie do 19 osób z całym dobytkiem.
11.06.2001 - Do Komendanta Hufca wpływa wniosek o zarejestrowanie Kręgu Instruktorskiego przy Szczepie ZHP Gryf. Grupę inicjatywną tworzy szóstka instruktorów Agnieszka Zielińska, Anna Pardała, Dorota Kurpios, Tomasz Jędrychowski, Krzysztof Gajos i Adam Kania. Funkcje Komendantki kręgu obejmuje pwd. Agnieszka Zielińska
12.06.2001 - Szczep "Gryf" organizuje wieczornicę dla swoich członków w harcówce Komendy Hufca. Bawimy sie jak zwykle znakomicie.
1.07.2001 - Komendant Szczepu ZHP "GRYF" w Miechowie
Rozkaz L. 2/2001
Przyznaję: Sprawność Komputerowca Krzysztofowi Kmicie z 22 DSH,
Sprawność Przewodnika po Chęcinach Dorocie Kurpios,
Sprawność Gospodarza: Marice Krochmal, Annie Rolce i Justynie Domagale,
Sprawność Łazika: Grzegorzowi Domagale, Piotrowi Musiałowi, Krzysztofowi Dziób, Krzysztofowi Kmicie, Aleksandrze Król, Agacie Pawlik, Tomaszowi Jędrychowskiemu, Krzysztofowi Gajosowi, Jolancie Ostrowskiej,
Sprawność Trampa Annie Pardale, Dorocie Kurpios, Edycie Soczówce, Dominice Syrek, Karolinie Ostrowskiej,
Sprawność Reporterki Dorocie Kurpios,
Sprawność Kronikarza Annie Pardale,
Sprawność Harcownika Annie Pardale, Dorocie Kurpios, Agnieszce Zielińskiej.
( - ) Adam Kania phm


01-12.07.2001 - W obozie w Kucobach uczestniczą Anna Pardała, Agnieszka Mucha,Tomasz Uchto, Marta Waligóra, Joanna Krawiec. Funkcje drużynowych na tym obozie pełnią Dorota Kurpios oraz Adam Kania.

29.07-12.08.2001 - Agnieszka Zielińska, Dorota Kurpios, Anna Pardała i Adam Kania przebywają na obozie w Miedzywodziu organizowanym przez Komendę Chorągwi. Po kursie ratowników medycznych Dorota i Agnieszka zdobywają brązową Odznakę Ratownika Medycznego ZHP. Ania i Agnieszka zdobywaja także po kursie patenty drużynowych.

30.08.2001 - Komendant Szczepu ZHP "GRYF" w Miechowie
Rozkaz L. 3/2001
Przyznaję stopień wędrowniczki druhnie samarytance Annie Pardale i druhnie samarytance Dorocie Kurpios.
Przyznaję znak służby dziecku druhnom i druhowi: Dorota Kurpios, Anna Pardała, Agnieszka Mucha, Joanna Krawiec, Tomasz Uchto.
Przyznaję sprawność higienistki druhnom: A.Pardała, D.Kurpios
Przyznaję sprawność opiekunki/opiekuna dzieci druhnom i druhowi : A.Pardała, D.Kurpios, T.Uchto, A.Mucha, J.Krawiec.
Przyznaję sprawność piosenkarki druhnom: A.Pardała, D.Kurpios
Przyznaję sprawność historyka rodziny druhnie: D.Kurpios
Przyznaję sprawność dziennikarza druhnie: D.Kurpios
Podaję do wiadomości, że od maja 2001 roku w skład Szczepu Gryf wchodzi jako trzecia jednostka organizacyjna Krąg Instruktorski. Funkcję Komendantki kręgu pełni druhna przewodnik Agnieszka Zielińska. Informuję, że od dnia 1 września 2001 odchodzę na półroczny urlop instruktorski Dziękuję wszystkim za dotychczasową współpracę. Do czasu kolejnych wyborów funkcję Komendanta Szczepu pełnił będzie mój zastępca druh przewodnik Tomasz Jędrychowski.
( - ) Adam Kania phm


20.09.2001 - Harcerze ze Szczepu uczestniczą jako woluntariusze w odbywającym się w Miechowie Festynie Integracyjnym dla dzieci niepełnosprawnych.

21-23.09.2001 - W Czaplach Wielkich odbywa sią V Biwak Integracyjny Szczepu. Komendantką jest pwd. Anna Pardała, zastępcą pwd. Agnieszka Zielińska, oboźnym ćwik Michał Janus a kwatermistrzem pwd. Dorota Kurpios. Uczestniczy w nim około 40 harcerzy. Odwiedzają nas liczni goście miedzy innymi - Mariola za Świnoujścia i Wojtek ze Szczecina.

25.09.2001 - Szczep zakupił piekny, czerwony plecak-apteczkę. Jesteśmy z niego bardzo dumni bo dzięki Ani został już doskonale wyposażony ale wolelibyśmy mieć jak najmniej okazji aby z niego korzystać.

28-29.09.2001 - Dorota Kurpios i Anna Pardała uczestniczą jako jedyne przedstawicielki Hufca ZHP Miechów w Zlocie Chorągwi Kieleckiej w Opatowie

31.10-1.11.2001 - Harcerze ze Szczepu uczestniczyli w sprzątaniu mogił przed Świętem Zmarłych a w dniu Wszystkich Świętych roznosili wiazanki i zapalili znicze na mogiłach żołnierskich i przed pamiatkowymi tablicami.

Początek strony 9-11.11.2001 Dorota Kurpios i Anna Pardała uczestniczyły w Rajdzie "Kamyk" w okolicach Sandomierza.
23-25.11.2001 Harcerze ze szczepu uczestniczyli w kursie i biwaku zorganizowanym przez Komendę Hufca w Przysiece i Antolce. Komendantem całości był druh Leonard Mazur. Zajęcia prowadzili na nim Krystyna Jasińska, Darek Marczewski, Paweł Pasek, Dorota Kurpios, Anna Pardała. W wyjeździe wzięli udział: Agata Pawlik, Ola Król, Agnieszka Sukiennik, Magda Masłowska, Marta Wligóra, Magda Ozga, Marta Siedmiogrodzka, Kasia Sopel, Krzysztof Kański, Piotr Książek, Joanna Krawiec. Uczestniczyły w nim także: drużyna z Gimnazjum pod opieką Doroty Jasińskiej i Krzysztofa Gajosa, 11 DSH oraz kandydaci na harcerzy z Technikum Mechanicznego i Liceum Ekonomicznego. Na biwaku odzwiedzają nas nasi znajomi z Ostrowca Darek i Daniel.
6-9.12.2001 - Komendant hufca hm. Leonard Mazur uczestniczy jako delegat w Zjeździe ZHP.
10.12.2001 - Pojawiają się maile z prośbą o rozszerzenie informacji na naszej stronie o tematy związane z działalnościa całego hufca. Chętnie umieścimy takie informacje jednak potrzebujemy solidnych "dostawców" takich aktualności. Zapraszamy do współpracy!
20.12.2001 - harcerze ze szczepu roznoszą Betlejemskie Światło Pokoju
01.2002 - był Biwak ale nie mam o nim prawie żadnych informacji.
21.02.2002 - Na spotkaniu w Komendzie Hufca została powołana Komenda 9 Harcerskiego Rajdu Kościuszkowskiego w składzie komendant: L.Mazur hm., zastępca A.Kania phm., kwatermistrz P.Pasek phm., oboźny D.Marczewski phm. termin Rajdu 7-9 czerwca.
1.03.2002 - Odbyła się zbiórka Szczepu na której ustaliliśmy że będziemy organizować pierwszy dzień wiosny dla dzieci z przedszkola.
6.03.2002 - Przeprowadziliśmy Akcję Grosik zbierają fundusze na pomoc w leczeniu druha harcmistrza Ryszrda Chwastka - zastępcy Komendanta naszego hufca.
15-16.03.2002 - komendant szczepu uczestniczył w spotkaniu Zastępców d/s programowych i namiestników starszoharcerskich Hufca oraz w szkoleniu dotyczącym profilaktyki uzależnień w Sielpi
22.03.2002 - harcerze ze szczepu odwiedzili Przedszkole przy ul. Powstańców przeprowadzając dla dzieci zabawę w odszukiwanie wiosny. Mimo że pogoda pokrzyżowała plany i trzeba było prowadzić zajęcia w budynku a nie w parku dzieci bawiły się zankomice.
6.04.2002 - Przedstawiciele hufca odwiedzili uczestników rajdu kościuszkowskiego organizowanego przez krakowskich harcerzy. Spotkaliśmy tam druha Grabowskiego znanego nam dotąd tylko z wirtualnych kontaktów.
8.04.2002 - odbyła się zbiórka drużynowych dotycząca przygotowań Dnia Świętago Jerzego w której wziął udział kapelan chorągwi.
26.04.2002 - w Miechowskiej Bazylice a potem na amfiteatrze obchodzony był Dzień Świętego Jerzego. Uczestniczyły w nim poczty sztandarowe i komendanci hufców Szczekociny, Lelów, Opatów, Pińczów oraz Komendant i przedstwaiciele komendy chorągwii. Byli także zaproszeni goscie z władz samorządowych powiatu i gminy oraz oczywiście instruktorzy, harcerze, zuchy i sympatycy ZHP.
30.05-2.06.2002 Ania Pardała i Dorota Kurpios uczestniczyły w zlocie harcerskiego czata w Szczecinie. Wkrótce zamieszczę zdjęcia >
29.04.2002 - druh Ryszard Chwastek jest już w Miechowie. Po wielomiesięcznym pobycie w szpitalu powrócił do domu. Życzymy druhowi Ryśkowi szybkiego powrotu do pełni zdrowia i serdecznie pozdrawiamy.
7-9.06.2002 - W tych dniach nie odbył sie Rajd Kościuszkowski, na który serdecznie zapraszałem. Przepraszam Wszystkich zawiedzionych - zastępca komendanta Rajdu Adam Kania.
8.06.2002 - Przedstawiciele Szczepu Dorota Kurpios i Adam Kania uczestniczyli w Zlocie Rajdu Świętokrzyskiego w Suchedniowie. Serdeczne pozdrowienia dla uczestników szczególnie dla druha Leszka.
10.06.2002 - Wysłaliśmy swoje zgłoszenia do pełnienia Białej Służby podczas wizyty Papieża
14.06.2002 - Adam Kania uczestniczy jako delegat w zjeździe sprawozdawczym Chorągwi Kieleckiej ZHP.
15.06.2002 - Anna Rolka, Anna Pardała, Karolina Zielińska i Dorota Kurpios uczestniczą w kursie wychowawców kolonijnych w Szczekocinach.
15-28.07.2002 - Na Koloni w Raszkowie funkcję Komendanta pełni Adam Kania Drużynowymi są: Anna Rolka, Anna Pardała, Agnieszka Zielińska i Paweł Pardała, pielęgniarką Anna Rosołowicz z Secemina, oboźnym Wojciech Madejski a ratownikiem Zdzisław Celniak.
15-19.08.2002 - W patrolach medycznych Białej Służby pełnionej w czasie wizyty w Polsce Jana Pawła II udział biorą ratownicy medyczni z 22 i 3 DSH: Dorota Kurpios, Anna Pardała, Magda Jeżów, Mateusz Żaba i Adam Kania.