13-15.09.2002 W tych dniach odbył się Biwak Integracyjny. Komendantem biwaku była Agnieszka Zielińska. Udział w nim wzięło 28 uczestników i 8 osób kadry. Bliższe informacje znajdziecie na podstronie z tekstami publikowanymi w prasie.
20.09.2002 - Delegacja Szczepu w składzie Agata Pawlik, Magda Ozga, Piotr Mazur i Adam Kania bierze udział w Zlocie Chorągwi w Kielcach.
29.10.2002 - porządkujemy przed Świętem Zmarłych pomnik oraz mogiłę powstańców z 1863 roku.
31.10.2002 - Patrol w składzie: A.Pardała, E.Soczówka, I.Jeżów, P.Książek, E.Deńca, P.Mazur, A.Naziemiec roznosi na mogiły żołnierskie oraz pomniki wiązanki kwiatów i zniczeprzygotowane prze Urząd Miasta w Miechowie
3.11.2002 -W tym dniu uczestniczyliśmy w uroczystościach poświęcenia odnowionego wnętrza Bazyliki przez nuncjusza papieskiego ks. arcybiskupa Józefa Kowalczyka
9.11.2002 -Delegacja w składzie Jola Deńca, Ania Pardała i Adam Kania uczestniczy w uroczystej wieczornicy z okazji rocznicy odzyskania niepodległości w Białogonie.
10.11.2002 - Zebranie Kręgu Instruktorskiego i opracowanie strategii pracy w kontekście wyboru nowych władz samorządowych.
11.11.2002 - Przedstawiciele Szczepu wraz z pocztem sztandarowym uczestniczą w miejskich obchodach Święta Odzyskania Niepodległości
27.11.2002 - Jesteśmy organizatorami wspólnie z druhną Małgorzatą Banasik i panią Beatą Kwadrans andrzejek dla dzieci z zespołu placówek wychowawczych "Integracyjny Dom". Wróżby prowadzili: A.Pardała, E.Soczówka, P.Książek, A.Pawlik, E.Deńca, A.Naziemiec i P.Mazur.
29.11.2002 - przedstwiciele szczepu uczestniczą w andrzejkach hufcowych.
15.12.2002 - Delegacja w składzie Anna Pardała, Dorota Kurpios, Piotr Mazur, Ewa Deńca i Adam Kania odbiera w katedrze w Kielcach Betlejemskie Światło Pokoju dla Hufca Miechów .
16.12.2002 - Przekazujemy Betlejemskie Światło Pokoju miechowskim instytucjom i urzędom. Nasza delegacja przekazuje Ogień Betlejemski Panu Staroście Mieczysławowo Bertkowi.
20.12.2002 - Krąg Instruktorski zorganizował wieczornicę dla drużyn starszoharcerskich. Gościliśmy na niej zastępców Komendanta Chorągwi druhnę hm. Elżbietę Kubiec i druha hm. Grzegorza Bukowskiego oraz Przewodniczącego Komisji Oświaty przy Starostwie Powiatowym pana Krzysztofa Świerczka. Podczas wieczornicy przyrzeczenie złożyły Ewa Deńca i Agnieszka Naziemiec. Stopień podharcmistrzyni otrzymała Agnieszka Zielińska

27.01-2.02.2003 - Podczas kursu drużynowych w Sielpi w którym udział biorą nauczyciele i uczniowie szkół srednich zajęcia na nim prowadzą Adam Kania i Anna Pardała. Podczas drugich odwiedzin jest także z nami Dorota Kurpios.
16.02.2003 - Szczep wraz z Drużyną Harcerska ze szkoły podstawowej nr 2 oraz innymi drużynami z naszego hufca bierze udział w obchodach 140 rocznicy Bitwy Miechowskiej
17.02.2003 - uczestniczymy w Rajdzie Młodzieżowym Z okazji 140 Rocznicy Bitwy Miechowskiej.
23.02.2003 W Opatowie odbywają się uroczystości chorągwiane z okazji DMB i ogłoszenia Stanisława Wincentego Frelichowskiego patronem polskich harcerzy. Ania Pardała otrzymuje list gratulacyjny od Naczelnika ZHP. Oprócz Aniu uczestniczą w obchodach Dominika, Edyta, Piotrek K i komendant szczepu.
24.02.2003 - wieczornica z okazji Dnia Myśli Braterskiej przygotowana przez dh pwd Annę Pardałę

3.03.2003 - Podczas spotkania w Komendzie Hufca druhna Agnieszka Gajos skład zobowiązanie instruktorskie i otrzymuje stopień przewodniczki - gratulujemy.
7-9.03.2003 - odbywa się pierwsze spotkanie Kursu na Brazową Odznakę Ratownika Medycznego ZHP. Szkolenie prowadzą M.Jagiełło, B.Barska, D.Kuligowski i S.Dudek
14.03.2003 - Podczas zbiórki Szczepu przyrzeczenie harcerskie składają Agnieszka Gajos i Paweł Pardała. Odbywają sie też ćwiczenia przed kolejnym spotkaniem kursu BORM.
4.04.2003 - Podczas kursu BORM Paweł Pardała złożył zobowiazanie instruktorskie i otrzmał stopień przewodnika - gratulacje
4-6.04.2003 -Druga cześć kursu na BORM. Mamy kolejnych ratowników medycznych ZHP w Miechowie. Są to Agnieszka, Agnieszka, Krzysiek, Piotrek, Wiola, Lucynka, Gosia i Asia.
9.04.2003 -Szczep prowadził pokazową zbiórkę i wieczornicę dla około 60 zuchów i harcerzy z Miąsowej koło Jędrzejowa.
9.04.2003 - Małgosia Deńca i Ida Markiewicz odwiedziły dzieci z zespołu placówek "Integracyjny Dom"
21.04.2003 - W tym dniu odbyło sie spotkanie kręgu instruktorskiego w lokalu na Jagiellońskiej. Obecnych było 12 osób.
24.04.2003 - Dorota Kurpios złożyła wniosek o otwarcie próby podharcmistrzowskiej
25.04.2003 - Pożegnaliśmy maturzystów. Oto lista harcerzy którzy na krócej lub dłużej związali się ze szczepem: Piotr Musiał,Grzegorz Domagała,Paweł Migas,Krzysztof Kański,Piotr Książek,Edyta Soczówka,Dominika Syrek,Marta Orda, Joanna Powroźnik,Karolina Zielińska,Joanna Krawiec,Agnieszka Mucha,Justyna Okrzes,Klaudia Ćwiklińska, Marta Siedmiogrodzka,Agnieszka Sukiennik,Izabela Jeżów,Marika Krochmal,Jolanta Ostrowska,Anna Pardała
25-26.04.2003 - W kursie drużynowych organizowanym przez KCh w Raszkowie uczestniczą Wiola Borzęcka i Piotr Mazur, zajęcia prowadzi Adam Kania.
29.04.2003 - W Festiwalu Pioseki Harcerskiej pierwsze miejsce w kategori harcerzy starszych zajmuje reprezentacja 3DSH w składzie: J.Deńca, E.Deńca, M.Deńca i B.Tarko.
29.04.2003 - Decyzją Komendanta w skład Szczepu została włączona 97 Drużyna Harcerska im. Jana Bytnara "Rudego" prowadzona przez pwd. Agnieszkę Gajos.
3.05.2003 - Poczet szczepu w składzie: Piotr Mazur, Agata Pawlik i Magda Ozga uczestniczy w obchodach święta 3 maja.
9.05.2003 Tworzymy patrole pomocy przedmedycznej na uroczystości uhonorowania kawalerów Virtuti Militari w Racławicach. Skład patroli: W.Borzęcka, E.Deńca, A.Naziemiec, M.Deńca, B.Tarko, I.Markiewicz, L.Bednarz, J.Chodór, A.Pawlik, P.Mazur, W.Oczkowicz. Drużyny 22 i 3 otrzymują pamiątkowe puchary za pracę harcerską od komendanta hufca. Tam również Wiola i Małgosia składają Przyrzeczenie Harcerskie i rozkazem L3/02 otrzymują stopnie tropicielki.
16-17.05.2003 - Kolejny odcinek kursu drużynowych. Do składu z Raszkowa przybywa Lucyna Bednarz. A że kurs był połączony z kursem KK była też z nami Dorotka Kurpios.
4.06.2003 -Bierzemy udział w imprezie w Nasiechowicach. Poczet w składzie Barbara Tarko, Ewa Deńca i Wojtek Oczkowicz.
4-7.06.2003 - grupa 9 osób ze Szczepu Gryf uczestniczy w Rajdzie Świętokrzyskim. Towarzyszy nam Łygi. Zdobywamy 1 kategorię. /Oczywiście jestem z Was dumny A./
9.06.2003 - Jesteśmy organizatorami ogniska dla dzieci z Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Integracyjny Dom"
14.06.2003 - Gościmy drużynę z gimnazjum w Miąsowej, dla której przygotowujemy tańce integracyjne, bieg patrolowy, ognisko i zwiedzanie bazyliki. Pomocą służą nam phm. Edyta Midro, pan Andrzej Śliwiński, dyrektor Stanisław Ryłko i oprawadzający po bazylice pan Włodzimierz Barczyński.
20.06-26.07.2003 - Komendant szczepu przebywa na kwaterce a potem jako zastępca komendanta do spraw programowych na obozie Hufca ZHP Szczekociny w Międzywodziu. Odwiedzają go tam Ania i Dorotka i razem odwiedzmy Agnieszę :-)
12-25.07.2003 -na obozie w Dąbkach funkcje drużynowych pełnią Agnieszka Gajos, Joanna Winiarska, Krzysztof Gajos.
15.08.2003 - uczestniczymy w Obchodach Święta Wojska Polskiego
18-22.08.2003 - Krąg Instuktorski organizuje rajd po Bieszczadach. Wchodzimy na Tarnicę, Rawki, Halicz, odwiedzamy Wołosate, pływamy kajakami po Solinie, zwiedzamy bieszcadzkie kościoły i cerkwie. W rajdzie uczestniczą: Agnieszka Zielińska, Dorotka Kurpios, Jola Deńca, Ania Rolka, Paweł Pardała, Wojtek Madejski i Adam Kania.
19-21.09.2003 - Krąg Instruktorski zorganizował VII Biwak Integracyjny - "Szybkobieżny żółw". Więcej szczegółów na stronie z tekstami prasowymi. A oto lista uczestników: Ewa Deńca, Małgorzata Deńca, Wioleta Borzecka, Aleksandra Cetera, Barbara Tarko, Piotr Mazur, Wojciech Oczkowicz, Agata Pawlik, Magdalena Ozga, Izabela Pachowicz, Szarek Edyta, Syrek Aleksandra, Karolina Maślanka.
25.09.2003 - Patrol "Szybkie Żółwie" w składzie W.Borzęcka, A.Naziemiec, E.Borzęcka, W.Oczkowicz wygrywa Powiatowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w nagrodę otrzymują puchar i plecaki.
3.10.2003 - Szczep uczestniczy w Zlocie Hufca w Tunelu. Ponad połowę szesnastoosobowej ekipy stanowią nowi członkowie drużyn.
12.10.2003- Ewa Deńca i Marta Karwat uczestniczą w Miechowie w zbiórce pieniędzy na stypendia dla młodzieży odbywającej się z okazji dnia papieskiego.
10-12.10.2003 - Na zaproszenie druhny hm. Teresy Lesczyńskiej i 117 Buskiej Drużyny Harcerskiej uczestniczymy w biwaku w Busku Zdroju połączonym z chorągwianymi obchodami dnia papieskiego. Dziękujemy bardzo za miłe przyjęcie i wspaniałą atmosferę. Uczestnikami byli: Piotr Mazur, Wioleta Borzęcka, Małgorzata Deńca, Agnieszka Naziemiec, Wojciech Oczkowicz, Ola Syrek, Ania Manterys, Ewa Borzęcka i Adam Kania
16.10.2003 - Ekipa w składzie A.Naziemiec, W.Borzęcka, E.Borzęcka, A.Manterys, W.Oczkowicz, M.Karwat, K.Poniewierka stanowi zabezpieczenie medyczne I Biegu Jaxy w Miechowie.
17.10.2003 - Uczestniczymy w drodze krzyżowej odprawionej w miechowskiej bazylice a przygotowanej przez harcerzy hufca Miechów.
22-30.10.2003 - Dzięki pozwoleniu UMiG wraz z 11 DSH prowadzimy akcję zarobkową sprzedaży zniczy koordynowaną przez hufiec.
31.10.2003 - Wraz z panem Waldemarem Korzelskim z UMiG składamy wiązanki i zapalamy znicze na mogiłach żołnierzy, powstańców i innych ludzi zasłużonych dla ziemi miechowskiej.
5.11.2003 - Piotr Mazur, Ewa Deńca i Wioleta Borzęcka złożyli wnioski o otwarcie próby na stopień przewodnika. 7 listopada Ania Pardała złożyła u komendanta chorągwi wniosek o przyznanie brązowej odznaki KK
7.11.2003 - Odbył sie Zjazd Hufca. Komendantem ponownie został wybrany harcmistrz Leonard Mazur. Podczas zjazdu Joli Deńcy została wręczona odznaka 90-lecia ZHP na ziemi kieleckiej. Niestety dla nas, instruktorzy szczepu nie znaleźli poparcia wśród uczestników Zjazdu. "Będąc komendantem szczepu traktuję to jako osobistą porażkę mojej koncepcji pracy."
11.11.2003 - Poczet sztandarowy uczestniczył w powiatowo-gminnych obchodach święta niepodległości.
14-16.11.2003 - Adam Kania uczestniczy w warsztatch "Szarej Drużyny" w Łodzi i otrzymuje tam naramiennik wędrowniczy. Pozdrowienia dla wszystkich uczestników a szczególnie Kasi, Daniela i Justyny ze Szczecina.
21.11.2003 - Andrzejki hufcowe w których udział wzięła delegacja szczepu: Ania, Marta i Wojtek.
27.11.2003 - Andrzejki dla dzieci z ogniska przy zespole placówek "Integracyjny Dom". Organizatorami były 3 i 22 DSH.
29.11.2003 - Wręczenie odznaki chorągwianej "Jodła" w Bukowej. Jako delegacja uczestniczyły: Ewa Deńca, Ewa Borzęcka Kasia Gach i Ala Otak.
14.12.2003 - Betlejemskie Światło Pokoju w bazylice katedralnej w Kielcach z rąk księdza biskupa Mariana Florczyka jako delegacja hufca Miechów otrzymali Małgorzta Deńca, Iza Pachowicz, Piotr Mazur, Wojciech Oczkowicz.
15.12.2003 - Odbywa się akcja "Carrot field and apple orchard". Organizuje ją szczep Gryf dla uczniów i nauczycieli LO w Miechowie. Zaangażowanych jest 30 osób i wszystko udaje sie znakomicie.
22.12.2003 -Uroczysta wieczornica wigilijna obecnych i dawnych członków Szczepu Gryf. Przyrzeczenie na niej złożyły: Kasia Poniewierka, Kasia Gach, Ewa Borzęcka, Monika Karendał, Iza Pachowicz, Ola Syrek, Karolina Maślanka, Ania Manterys i Ala Otak. Naramiennik wędrowniczy otrzymali: Wojtek Oczkowicz, Ewa Deńca, Wiola Borzęcka i Małgosia Deńca.
27-28.12.2003 - po kursie prowadzonym przez Kasię Pawlusek, Daniela Kuligowskiego i Adama Kanię dla instuktorów pracujących metodą węrowniczą naramienniki wędrownicze otrzymują Agnieszka Zielińska, Jola Deńca, Ania Pardała, Dorotka Kurpios, i Paweł Pardała.
19-23.01.2004 - Adam Kania jest członkiem zespołu kształcącego drużynowych podczas kursu w Raszkowie. Zapraszam na stronę z fotkami z tego szkolenia i pozdrawiam mój fanklub z Kielc :-)

6-8.02.2004 - Adam Kania prowadził warsztay Szarej Drużyny dla instruktorów i wędrowników hufca Lublin. Uczestniczyły w nim także Wioleta Borzęcka i Agnieszka Naziemiec.
12.02.2004 - Małgosia Deńca i Piotr Mazur posiadacze BORM prowadzili pod kierownictwem pani Z.Włodarskiej pokaz z udzielania pierwszej pomocy na kursie BHP prowadzonym dla nauczycieli. Gratuluję docenienia waszych umiejetności.
12.02.2004 - Adam Kania prowadził pierwszą cześć szkolenia z nowych metodyk dla drużynowych hufca Miechów. Uczestniczyli w nim Ewa Deńca i Wojtek Oczkowicz.
16,17.02.2004 - Agnieszka Naziemiec wraz z panią Małgorzatą Kopeć zorganizowały udział klasy 2b w rajdzie i pozostałych obchodach rocznicy bitwy miechowskiej.
26.02.2004 - Dorotka Kurpios i Adam Kania biorą udział jako delegacja szczepu w spotkaniu z okazji wydania 100 numeru Wieści Miechowskich.
27.02.2004 - Wieczornica z Okazji Dnia Myśli Braterskiej przygotowana przez Ewę Deńca.
27-29.02.2004 -pierwsza cześć kursu na BORM w Pstroszycach. Udział w nim bierze 18 osób ze szczepu i 5 osób z Pińczowa. Komendantem kursu jest Mariusz Jagiełło a instruktorami Zbyszek Biber i Radek Bilski.
12-14.03.2004 -Podczas drugiej części kursu na BORM odznakę zdobyli Anna Manterys, Wojciech Oczkowicz, Katarzyna Poniewierka, Rita Madejska, Katarzyna Gach i Rafał Mazurek z Pińczowa. Przyrzeczenie podczas biwaku rajdowego złożyli: Sylwia Uchto, Rita Madejska, Paulina Łącka i Krzysiek Zieliński. Naramiennik wędrowniczy otrzymał Piotr Mazur.
26.03.2004 - Pod kierownictwem Małgosi Deńcy i Wojtka Oczkowicza szczep przygotował oprawę do drogi krzyżowej i mszy świętej w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie.
3.04.2004 - Ewa Borzęcka uczestniczy w kursie dla wędrowników organizowanym przez hufiec Kielce Miasto. Zajęcia na tym kursie prowadzą Kasia Pawlusek, Anita Stradowska i Adam Kania.
15.04.2004 - Zbiórka szczepu odbywa sie w Ognisku przy Miechowskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Harcerze prowadzą zajęcia dla dzieci.
16-17.03.2004 -A.Manterys, E.Borzęcka, A.Otak,K.Gach, R.Madejska, S.Uchto, K.Zieliński, B.Wypych pod opieką phm. Anny Pardały uczestniczą w Manewrach Ratowniczych w Kielcach
17.04.2004 - Adam Kania jako delegat uczestniczy w Zjeździe Kielecekiej Chorągwii ZHP. Zjazd powierza mu funkcję zastępcy komendanta do spraw kształcenia.
23.04.2004 - Uczestniczymy pięciosobową delegacją: K.Gach, W.Borzęcka, P.Łącka, W.Oczkowicz, A.Kania w chorągwianych obchodach święta patrona harcerzy św. Jerzego.
25.04.2004 - Ekipa w składzie: E.Borzęcka, P.Mazur, W.Oczkowicz, P.Sliwiński, M.Karwat, A.Naziemiec pod opieką A.Śliwińskiego, A.Kani i P.Pardały uczestniczy we wspinaczce skałkowej w Udorzu.
28.04.2004 - Patrol w składzie: Piotr Mazur, Wojtek Oczkowicz, Ewa Borzęcka, Wiola Borzęcka wygrywa II Powiatowy Turniej Turystyczno -Krajoznawczy.
3.05.2004 - Poczet uczestniczy w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
14.05.2004 - Uczestniczywmy w obchodach rocznic bitwy pod Racławicami i zakończenia II wojny światowej. Harcerze ze szczepu pod kierownictwem pwd. Krzysztofa Gajosa organizują tam pokaz ratownictwa przedmedycznego.
24.05.2004 - Z okazji przypadającego 24 maja Dnia Ślimaka całej mojej kochanej gromadce Gastropoda życze wszystkiego najlepszego - jesteście cudowni. I wcale nie jesteście takie Mollusca jak by się mogło wydawać!
28.05.2004 – Zespół ze szczepu wygrywa w festiwalu piosenki harcerskiej Hufca Miechów
30.05.2004 – Przygotowujemy pokaz ratownictwa podczas festynu w Mostu. Organizujemy tam także wspinaczkę na transportery dla miejscowej młodzieży.
3.06.2004 -Uczestniczymy w spotkaniu z Biskupem Marianem Florczykiem
8-9.06.2004 -Organizujemy Rajd Kościuszkowski, w którym udział bierze 64 uczestników z Miechowa i Charsznicy. Na rajdzie organizujemy zjazdy na linach, wspinaczki, grę ratowniczo medyczną oraz turniej paintballa.