19.06.2004 – Drużyna licząca 19 osób uczestniczy w spotkaniu młodzieży katolickiej w Wiślicy współpracując ze 117 Buską DH zapewniający oprawę mszy świętej i zabezpieczenie.
27.06.2004 - organizujem turniej paintbala dla instruktorów- uczestniczą D.Marczerwski, T.Pieszczyk, A.Śliwiński, A.Kania, P.Książek, P.Śliwiński i gościnnie Monika Malinowska i Agnieszka Ksiązek.
4.07.2004 - Kolejny wyjazd na skałki w składzie A.Śliwiński A.Kania, A.Krzyżek, R.Madejska, P.Łącka, A.Otak, E.Borzęcka, P. Śliwiński.
9.07.2004 -Wspólnie z Domem Kultury i Państwową Strażą Pożarną robimy pokaz ratownictwa
11-25.07.2004 – 22 osoby ze szczepu przebywają na obozie harcerskim w Dąbkach. Kadrę stanowią Ania Pardała, Agnieszka Zielińska i Jola Deńca. Jak było? EXTRA!!!!.
3.08.2004 - ognisko Szczepu w Konaszówce
9.08.2004 - Podczas ogniska przygotowanego przez szczep w Dyminach naramiennik wędrowniczy otrzymała Ewa Augustynowicz z hufca Lubartów.
15-21.08.2004 - Anna Pardała i Adam Kania uczestniczą w zajęciach Letniej Akcji Szkoleniowej w Międzywodziu.

28.08.2004 - Wiola i Ewa Borzęckie, Paulina Łącka, Aga Naziemiec, Wojtek Oczkowicz, Piotr Mazur stanowią zabezpieczenie medyczne zawodów w trailu rowerowyn organizowanym przez MDK.
30.08.2004 - Komendant szczepu Adam Kania złożył rezygnację z funkcji zstępcy komendanta chorągwi.

5.09.2004 - Ania Pardała i Adam Kania uczestniczą w spotkaniu Referatu Wędrowniczego działającego przy KCh.
13-18.09.2004 - 18 osób ze szczepu i dwójka gości uczestniczy w INTERNATIONAL SIX DAYS' ENDURO w Miedzianej Górze Na mistrzostwach było różnie ale nie żałujemy że tam pojechaliśmy.
24-25.09.2004 - Ania Pardała i Basia Tarko uczestncza w spotkaniu w Sielpi. Ania prowadzi zajecia na warsztatach wędrowniczych.
28.09.2004 -Wraz Z MDK organizujemy pierwszy miechowski turniej wspinaczki na kontenery. Zawody rozegrano w 5 kategoriach, a nagrodami były puchary burmistrza, dyrektora LO, Komendanta Hufca ZHP i dyrektora MDK. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach okazali się: gimnazja: dziewczęta - Klaudia Zdeb, chłopcy - Tomasz Urbański, szkoły średnie: dziewczęta - Anna Manterys LO, chłopcy - Wojciech Oczkowicz LO, kategoria open - Dariusz Piech. Asekurację wspinaczy zapewnili Andrzej Śliwiński i Adam Kania.
1.10.2004 -Uczestniczymy w Zlocie Hufca w Tunelu i przyłączamy sie do sprzątania świata.
8-10.10.2004 - organizujemy z Komendą Hufca kurs drużynowych młodszoharcerskich /według oficjalnej nomenklatury - harcerskich/ uczestniczy w nim 28 osób z Miechowa, Buska, Końskich i Kielc. Kadrę stanowią: komendantka kursu: Anna Pardała oraz Agnieszka Bełza, Marek Jedynak, Jakub Juszyński, Wojciech Leszczyński, Paweł Pasek, Tomasz Pieszczyk, Adam Kania, Wiola Borzęcka, Piotr Mazur i Agnieszka Naziemiec .
8-10.10.2004 Organizujemy w Antolce biwak szczepu i zaproszonej 117 Buskiej Drużyny Wielopoziomowej. Komendantką jest pwd. Wioleta Borzęcka a opiekunem grupy z Buska Zdroju hm.Teresa Leszczyńska. Obsługę rajdu stanowią: Monika Tochowicz, Kasia Poniewierka, Marta Karwat, oraz Michta Iwona i Paulina Komenda.
10.10.2004 - Ewa Deńca koordynuje udział przedstawicieli szczepu Gryf w akcji zbierania datków w Dniu Papieskim. Udział wzięli: Ewa Deńca, Ala Otak, Monika Karendał, Beata Bańbuła i Marta Karwat.
22-24.10.2004 - Znów się udało - druga cześc kursu drużynowych za nami.Chyba było nieźle? Do zobaczenia w lutym!!!
30-31.10.2004 - Porządkujemy mogiły i pomniki na cmentarzu i roznosimy znicze i wiązanki na groby znajdujące sie pod opieką Gminy.
5-7.11.2004 - Ania Pardała prowadzi zajęcia na kursie drużynowych organizowaanym przez hufiec w Bochni /chorągiew małopolska/, który odbywa się w miejscowości Rajbrot a uczestniczy w nim 21 osób.
16.11.2004 - Dwa zastępy uczestniczą w turnieju turystycznym organizowanym przez miechowskie koło PTTK. Zwyciężają "Szybkie żółwie" w składzie A.Naziemiec, W,Borzęcka, E.Borzęcka, W.Oczkowicz, P.Mazur. Trzecie miejsce zajmuje zespół w składzie: A.Sliwoń, P.Komenda, A.Socha, I.Michta, A.Zynek złożony z naszych nowych harcerek.
24.11.2004 - Pod kierownictwem Ewy Borzeckiej i Pauliny Łąckiej ponad 20 harcerzy ze szczepu przygotowało andrzejki dla dzieci z ogniska. Było doskonale - oby tak dalej!!!
27.11.2004 - Kasia Gach, Ewa Borzęcka i Paulina Łącka uczestniczą w andrzejkach organizowanych przez 11 DW z Miechowa.
12.11.2004 - Kasia Gach, Asia Tarko, Bartek Wypych, Agnieszka Socha i Adam Kania odbierają w Kielcach Betlejemskie Światło Pokoju dla hufca Miechów.
21.12.2004 - roznosimy Ogień Betlejemski do urzędów i instytucji w Miechowie oraz pełnimy przy nim warty w Bazylice Grobu Bożego.
23.12.2004 - Wieczornica wigilijna przygotowana przez Krąg Instruktorski.
5.01.2005 - W dostępie autoryzowanym pojawiło się rozliczenie finansowe szczepu za rok 2004 - jesteśmy 78 gr na plus!!

1-2.02 - Odbył sie biwak dla drużyn młodszoharcerskich w Strzeżowie. Komendantką była Ewa Borzęcka, zastępcą Paulina Łącka, oboźnym Krzysztof Zieliński - uczestniczyły drużyny z Pojałowic, Książa Wielkiego i dwie z Miechowa.
4.02 - Szczep poprowadził zawody paintballowe dla MDK

7-9.02 - Biwak szczepu w Busku Zdroju - przyrzeczenie na nim złożyły: Kasia Garus, Agnieszka Socha, Ewa Raj, Joanna Kwiatkowska, Magda Nocoń, Paulina Komenda. Bardzo dziękujemy za wspaniałe przyjęcie druhnie Teresie Leszczyńskiej i całej 117 BDW.
12.02.2005 - Ania Pardała i Adam Kania prowadzą zajęcia na warsztatch w Nosowie /hufiec Ostrowiec/. Uczestnikiem warsztatów ze Szczepu jest Kasia Gach.
17.02.2005 - Szczep uczestniczy w obchodach 142 rocznicy Bitwy Miechowskiej
18-20.02.2005 - W Prandocinie odbyła się 3 część Kursu Drużynowych Było tylko 19 uczestników ale atmosfera była jak zwykle doskonała.
22.02.2005 - Mamy miłą niespodziankę akurat w Dniu Myśli Braterskiej - na koncie naszego hufca pojawiły się pierwsze wpłaty z 1% dla szczepu - dziękujemy Ci Tomku!!!
26.02.2005 - E.Deńca, K.Gach, E.Borzęcka, P.Łącka oraz A.Mentel i A.Kania uczestnicza w DMB organizowanym w Hufcu. Zobowiaznie instruktorskie na wieczornicy składa drużynowy z Charsznicy druh Tomasz Rogowski.
4.03.05 - Droga krzyżowa i msza święta których oprawę przygotowali harcerze ze szczepu Gryf.
11-12.03 - Ostatnia cześć Kursu Drużynowych - Pojałowice. Jest 16 dyplomów w tym 9 dla harcerzy ze szczepu. Gratulujemy wszystkim serdecznie. Informacje o ukończeniu i uczestnictwie na stronie.
18-20.03 - Kasia Gach uczestniczy w warsztatach wędrowniczych w Kielcach. Zajęcia na warsztatach prowadzi Adam Kania.
28.03.05 - Wyjazd na wspinaczkę skałkową. Wraz z trzema instruktorami A.Kanią A.Śliwińskim i P.Pardałą wspinały się J.Tarko, K.Gach i B.Tarko.
4.04 - Uczestniczymy we mszy za duszę świętej pamięci papieża Jana Pawła II
7.04.05 - Uczestniczymy w zorganizowanym przez komendę hufca ZHP w Miechowie wieczornym spotkaniu harcerzy i miechowian oddając hołd Janowi Pawłowi II
8.04 - Harcerze ze szczepu pod kierownictwem drużynowej 22 DSH Kasi Gach uczestniczą w białej służbie na krakowskich Błoniach.
8.05 - Adam Kania prowadzi zajęcia na kursie drużynowych w Sielpi

13.05.05 - Zespół ze szczepu "Gryf" J.iB.Tarko E.iM.Deńca i M.Karwat oraz harcerze z drużyn SP nr 2 prowadznych przez Basię i Olę zdobywają pierwsze miejsca na Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Miechowie
21.05 - Przedstawiciele 22 i 3 DSH uczestniczą w części Rajdu "Ponidzie" organizowanego przez Hufiec Busko.
24.05 - Drużyna próbna i 97 DH wchodząca w skład szczepu a działające przy SP nr 2 zorganizowały w szkole akcję promocji zdrowej żywności. Akcją koordynowały B.Tarko A.Cetera i J.Tarko.
27.05 - Asia, Kasia i Gosia objechały na rowerach całą trasę Rajdu Kościuszkowskiego. Znak, że kadra programowa działa- wraz z KH Miechów zapraszamy na rajd 17-19 czerwca.
2-5.06 - Stanowimy najliczniejszy patrol na III trasie rajdu świętokrzyskiego. Jak było... różnie - ale po rajdzie wszyscy są zadowleni!
11.06.2005 - 11 harcerzy stanowi służbę ratownicza i porządkową w Bazylice Katedralnej na uroczystych obchodach dwusetnej rocznicy powstania Diecezji Kieleckiej
12.06.05 - Podczas festynu rodzinnego w Mostku organizujemy strzelnicę paintballową
17-19.06 Rajd Kościuszkowski. Komendantem jest pwd. Tomasz Rogowski, drużynowy z Charsznicy a kadrę programową stanowią Asia, Kasia, Gosia, Paulina i Ola. Uczestnikami są m.in. członkowie drużyn z Książa i Miechowa prowadzonych przez wędrowników ze szczepu.
19.06.2005 - Prowadzimy strzelnicę paintballową na festynie Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie
26.06 Wspinaczka skałkowa w Ogrodzieńcu.
12-14.07 Wspólnie z drużyną z Charsznicy w rajdzie rowerowym uczestniczą: K.Gach, A.Cetera, B.Tarko, E.Deńca, M.Deńca, P.Komenda, Ł.Balcer i A.Kania. Organizujemy wspinaczkę skałkową i kurs pierwszej pomocy. Organizatorem i komendantem rajdu jest Tomek Rogowski.
25-26.07 - Organizacja zajęć na obozie kieleckiej Czarnej Ósemki w Myczkowcach.
7.08 - Udział w przyjęciu uczestników marszu szlakiem I Kompanii Kadrowiej. Na wartach przed pomnikiem z orłem staneli harcerze ze szczepu Gryf.
14.08.2005 - Udział w Pikniku w Czaplach Wielkich. Szczep przygotował stzrelnicę paintbalową dla uczestników festynu.
18-21.08 - Udział w II Ogólnopolskim Zlocie Drużynowych w Krakowie biorą E.Deńca, B.Tarko, P.Łącka, A.Cetera, W.Oczkowicz, A.Kania. Przygotowujemy bardzo ładną i atrakcyjną prezentacje na jarmarku skautowym.
1.09.05 - Zobowiązanie instruktorskie składają Anna Manterys, Małgorzata Deńca i Wojciech Oczkowicz.
3.09.05 - Wspinaczka w Dolinie Kobylańskiej w Jurze Krakowsko- Częstochowskiej.
9-10.09 - Pomoc w organizacji i udział biwaku dla 117 z Buska Zdroju -Asia i Basia Tarko, Kasia Gach i Adam Kania
18.09.05 -W akcji "Pomoc dla Wiktora" odbywającej się w Wielkanocy udział biorą: Ania Manterys, Marcin Mierzejewski, Karolina Ucka, Mariola Paterek, Bartek Wypych, Robert Szczepara, Edyta Midro, Andrzej Midro i Adam Kania.
19.09.05 - Spotkanie kręgu instruktorskiego.
30.09-1.10 - Rajd Szlakiem Partyzantów Ziemi Miechowskiej.W skład komendy wchodzą Basia i Asia Tarko. Liczna grupa ze szczepu Gryf zdobywa pierwsze miejsce w rywalizacji patroli.
13.10.05 - Biwak nocny w LO Uczestniczy 20 osób. Prowadzimy zajęcia z profilaktyki, musztry, węzłów,szyfrów oraz grę wędrowniczą.
9.11.05 Przejmujemy przywieziony przez polskich harcerzy Ogień Niepodległości rozpalony w miejscu najkrwawszej bitwy Legionowej w Kostiuchnówce na Wołyniu.
16.10.05 Dzień papieski. Kwesta Harcerska
28-31.10 Porządkujemy groby żołnierzy i powstańców. Roznosimy znicze i wiązanki na groby poległych w walce za wolność i pomordowanych w więzieniach i obozach.

10.11.05 - Biwak nocny - nowe mianowania w drużynach i szczepie.

11.11.05 - Udział Drużyny Sztandarowej Szczepu w uroczystościach 11 listopada.
25.11.2005 -Andrzejki dla wszystkich harcerzy hufca przygotowały 97 DH, DW 3 DSH i 22 DW prowadzone przez Basię Tarko i Kasię Gach.
1-4.12 - Kasia Gach uczestniczy jako obserwator w Zjeździe ZHP w ramach programu "Młodzi Wyborcy". Niestety ze względu na ochronę Łosi zdjęc nie zamieszczamy ;)
17.12.2005 -Szczep wraz z drużyną z Charsznicy odbiera na Głodówce jako delegacja Kieleckiej Choragwi Betlejemskie Światło Pokoju
18.12.05 - Szczep wraz z Komendantem Chorągwi przekazują Betlejemskie Światło Pokoju biskupowi M.Florczykowi oraz hufcom choragwi kieleckiej.
21.12.05 - Roznosimy Ogień Betlejemski do instytucji i zakładów pracy Miechowa
23.12.05 - Krąg instruktorski pod przewodnictwem komendantki Agnieszki Zielińskiej przygotował wieczornicę wigilijną. Przyrzeczenie złożyli A.Mentel i W.Wypych a naramienniki wędrownicze otrzymaliM.Paterek, J.Kwiatkowska, E.Raj, A.Socha, P.Komenda, A.Chac i R.Szczepara.
8.01.2006 - harcerze jak co roku kwestowali podczas WOŚP. W tym roku byli to J.Tarko, B.Tarko, M.Paterek, K.Gach,K.Ucka, B.Wypych, A.Chac, P.Szopa.
27-29.01.06 - Pierwsza cześc kursu na BORM. Zobowiązanie instruktorskie składają J.Tarko i E.Borzęcka i rozkazem L12/2005 otrzymują stopień przewodniczki.
13.02.06 - Anna Pardała i Adam Kania prowadzą zajęcia na warsztatach instruktorskich "Wędrujący Płomień" w Końskich.
22.02.06 - Uczestniczymy (Ewa Borzęcka, Basia Tarko, Gosia Deńca i Adam Kania) w DMB organizowanym przez Kielecki Czarny Szczep. Podczas tej uroczystości przyrzeczenie skłdają członkowie KA przy WSD w Kielcach do którego należy Wojtek Oczkowicz
3-5.03.06 - Kurs pierwszej pomocy ZHP kończy 8 osob od nas i 4 z Buska. BORM ZHP zdobywają - Martyna Wadowiec, Basia Tarko, Ewa Borzęcka, Kasia Siudy i Regina Bogacz. Ale umiejętności wszyscy :)
28.03.06 - Zbiórka wyborcza Hufca Miechów. Adam Kania zostaje wybrany delegatem na zjazd chorągwi.