Drużyna Wędrownicza "3DSH" im. Roberta Baden-Powella
działająca przy Liceum Ogólnokształcącym w Miechowie
Hufiec Szczekocińsko - Włoszczowski, Chorągiew Kielecka

Adres do korespondencji i harcówka:
ul. Konopnickiej 2, 32-200 Miechów; budynek LO w Miechowie
e-mail: zhp@miechow.pl; phone: +48 608866922