Hasło tegorocznego światła w Polsce
„Światło które łączy”
„Frieden braucht Vielfalt – zusammen für eine tolerante Gesellschaft“
"Pokój potrzebuje różnorodności - razem dla tolerancyjnego społeczeństwa"
"Sii messaggero di Pace in ogni maniera"-
"Bądż posłańcem pokoju pod każdym względem"
Betlehemské svetlo 2018
"Ein Funke Hoffnung" - "Iskra nadziei"
Lumiere de la Paix de Bethleem


news      
Christmas carol    photos1    photos2    photos3   

text1   
text2     photos1     photos2     photos3     photos4     photos5

photos 1     
photos 2      text


photos 2015

photos 2014

photos 2013

photos 2012


photos 2011