Komendantka Kręgu
phm. Justyna Molęda


pwd. Agnieszka Soczówka


pwd. Magdalena Garus


pwd. Kamila Chyży


phm. Kinga Pasternak


pwd. Łukasz Waligóra


Iza Chyży


Paulina Molęda


Kasia Mikołajczyk