Komendantka Kręgu
phm. Justyna Molęda


pwd. Agnieszka Soczówka


pwd. Magdalena Garus


pwd. Kamila Chyży


pwd. Justyna Ząbek


phm. Kinga Pasternak


hm. Adam Kania


phm. Agnieszka Burzyńska


pwd. Łukasz Waligóra


Paulina Molęda


Jakub KobylecKlaudia Góral